Artyści dla Niepełnosprawnych

Fundacja Pomóż Innym wraz ze współorganizatorem Fundacją Polonia Union, partnerami: Fundacją Pomocna Dłoń, Fundacją MICE&U, Fundacją Emario Arcus, Fundacją Nowa Wieś, Światowym Kongresem Polaków organizuje koncert charytatywny na rzecz osób niepełnosprawnych, zatytułowany Artyści dla niepełnosprawnych.

Koncert odbędzie się dnia 12 września 2019 r. o godzinie 18.00 w Sali Koncertowej imienia Witolda Lutosławskiego Polskiego Radia przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie.

Celem wydarzenia jest zebranie funduszy na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Zaapelowaliśmy do artystów – ludzi dobrej woli o wielkiej wrażliwości na ludzką niedolę o solidarność, gdyż wspólnie możemy więcej i spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odzewem. Całkowicie bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia wystąpi szereg profesjonalistów: od muzyków klasycznych (Marek Bracha – pianista, Aneta Skarżyński – mezzosopran, Izabela Kopeć – mezzosopran, tercet Va Bank), jazowych (Stanisław Sojka Urszula Dudziak), aż po wokalistów popowych (Duet KaDar – Kris Rydzelewski i Daiusz Gajda, Kwartet Rampa, Paweł Mosiołek). Warto dodać, iż udział swój zapowiedział również głuchy od urodzenia Oliver Palmer, który po zainstalowaniu dwóch wysoko ustawionych aparatów zaczął słyszeć w 80% i śpiewać. Jest jedynym na Świecie głuchym tenorem. Osobami prowadzącymi koncert – konferansjerami będą osoby niepełnosprawne z czterokończynowym porażeniem: Łukasz Krasoń oraz Marta Czarnecka. Całość reżyseruje Andrzej Maria Marczewski, laureat wielu prestiżowych nagród, profesjonalista z ponad 50-letnim reżyserskim doświadczeniem teatralnym i estradowym.

Dochód z koncertu zostanie przeznaczony m.in. na odbudowę spalonego Domu Zamieszkania i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Warszawie przy ul. Odrębnej 10. Dotychczasowa zbiórka pieniędzy jest systematycznie prowadzona. Dotychczas uzbierana suma ponad 55 tysięcy złotych stanowi zbyt małą kwotę na odbudowę domu i spalonego dachu, stąd pomysł na realizację koncertu z udziałem gwiazd, celebrytów i profesjonalistów, którym przyświeca jedna idea – pomóc innym. Podczas koncertu oraz w przerwie będzie prowadzona zbiórka pieniędzy Koncert jest uroczystą inauguracją znacznie szerszego projektu, a mianowicie ogólnopolskiej akcji POLACY DLA NIEPEŁNOPSRAWNYCH.

POLACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Fundacja Pomóż Innym – jako autor projektu POLACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – promuje nowatorskie rozwiązania w podejściu do niemałej grupy społecznej, jaką stanowią niepełnosprawni, przełamując stereotyp myślenia o osobach niepełnosprawnych, jako mniej ważnych czy słabszych. Swymi systematycznymi działaniami pragnie, by dostrzeżono potencjał tych ludzi, jako jednostek wartościowych, a nade wszystko przywrócono należną im godność.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JEST SPRAWĄ WSZYSTKICH POLAKÓW

Celem projektu Polacy Dla Niepełnosprawnych jest uruchomienie lokalnego ruchu społecznego pomocy dla niepełnosprawnych, bowiem osoby te osoby w swoich wioskach i miasteczkach nie radzą sobie z miejscowymi władzami, bez względu jakiej opcji politycznej są to władze.

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ

Fundacja Pomóż Innym wraz z partnerami: Fundacją Pomocna Dłoń, Fundacją Emario Arcus, Fundacją Polonia Union, Fundacją Nowa Wieś i innymi organizuje koncert charytatywny. Jako że artyści występują bez wynagrodzenia, dlatego wydarzenie nosi tytuł Artyści dla Niepełnosprawnych.

Koncertem inaugurujemy inne akcje społeczne, które sukcesywnie będą realizowane w nadchodzącym czasie.

– Polacy dla Niepełnosprawnych

– Lekarze dla Niepełnosprawnych

– Prawnicy dla Niepełnosprawnych

– Moda dla Niepełnosprawnych

– Firmy dla Niepełnosprawnych

– Adwokaci dla Niepełnosprawnych

– Informatycy dla Niepełnosprawnych

– Praca dla Niepełnosprawnych

– Deweloperzy dla Niepełnosprawnych

– Marzenia dla Niepełnosprawnych

co w efekcie przyczyni się do godnego życia niepełnosprawnych.

Nasza idea zakłada stopniową aktywizację różnych środowisk zawodowych, które przyłączą się do pomocy tym, którym pomoc jest potrzebna, a wręcz niezbędna.

Aktualnie pracujemy nad utworzeniem systemu wsparcia w każdej gminie adekwatnie do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Podstawą prawną tych działań jest wdrożenie ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Niebawem dojdzie do podpisania porozumienia pomiędzy Fundacjami, którym przyświeca cel rzeczywistego pomagania osobom niepełnosprawnym. Integrujemy działania wielu organizacji pozarządowych, między innymi z Fundacją Pozwól Mi Żyć, zajmującą się autystami głęboko upośledzonymi. Będziemy dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami, a wszystko w celu pomocy niepełnosprawnym.

MÓC = POMÓC

Jesteśmy przekonani, że wspomniane działania zapoczątkują przemianę w mentalności Polaków, a tym samym w podejściu do osób niepełnosprawnych. Czas najwyższy na zmianę.

Planowana zbiórka pieniędzy na rzecz realizacji celów Fundacji Pomóż Innym rozpocznie się z dniem 01 sierpnia 2019 r. Wszystkie wytyczne oraz opis można zobaczyć na stronie internetowej pod adresem: www.zbiórki.gov.pl pod numerem: 2019/3193/OR.

Fundacja Pomóż Innym aktywnie współpracuje z Fundacją Pomocna Dłoń, reprezentowaną przez p. dr Krystynę Krzekotowską – nauczyciela akademickiego Uczelni Łazarskiego. Fundacja Pomocna Dłoń wspólnie z rodzicami niepełnosprawnych dzieci wybudowała dla nich Dom Zamieszkania i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Warszawie przy ul. Odrębnej 10. W grudniu roku 2108 doszczętnie spłonęło poddasze domu, w związku z tym została zorganizowana zbiórka pieniędzy, zatytułowaną Obudowa DOMU Niepełnosprawnych, którą na bieżąco można śledzić portalu pomagam.pl. Na dzień dzisiejszy zebrana kwota: 53.756,00 PLN jest niewystarczająca na pełne pokrycie kosztów odbudowy domu, stąd pomysł na zorganizowanie i przeprowadzenie koncertu Artyści dla Niepełnosprawnych. Część pieniędzy zebranych z koncertu zostanie rozdysponowana na dwa cele: odbudowy spalonego Domu Zamieszkania i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Warszawie przy ul. Odrębnej 10 oraz na realizację akcji POLACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH dla osób najbardziej potrzebujących pomocy.

W trakcie dwuczęściowego koncertu planujemy przeprowadzić loterię fantową. Każdy los wygrywa. Powoli zbieramy różne rzeczy, które będą stanowi fant: od usług po przedmioty. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przed Salą Koncertową im. W. Lutosławskiego w dniu koncertu, czyli 12 września br. dwóch stolików, celem rozłożenia na nich fantów oraz czterech krzesełek dla wolontariuszy, rozdysponowujących wygrane.

Ponadto zbieramy na aukcję dzieła sztuki: obrazy, grafiki, rzeźby itd. Aukcja będzie prowadzona internetowo, lecz w trakcie koncertu planujemy ekspozycję owych darów od artystów-plastyków.

Wszystkie przedmioty na aukcję zostaną podarowane bez pobierania wynagrodzenia. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie części korytarza przed Salą Koncertową im. W. Lutosławskiego w dniu koncertu, czyli 12 września br. odpowiedniej przestrzeni ekspozycyjnej wraz ze sztalugami. O ilości sztalug poinformujemy na kilka dni przed planowaną wystawą, gdyż sytuacja jest dynamiczna i z dnia na dzień podlega zmianom.

KTO i co?

Fundacja Pomóż Innym jest inicjatorem oraz głównym organizatorem koncertu Artyści dla Niepełnosprawnych.

FUNDACJA POMÓŻ INNYM

NIP 0000412749, REGON1132856276, KRS146158819, Data rejestracji: 24 kwietnia 2012 r Adres siedziby: ul. Igańska 22 / 22, 04-087 Warszawa, Polska Misją Fundacji są działania przełamujące stereotyp myślenia o osobach niepełnosprawnych jako mniej ważnych. Pragniemy, aby dostrzeżono ich potencjał, jako jednostek wartościowych i przywrócono im należną godność.

Celem Fundacji jest:

– pomoc osobom niepełnosprawnym w szerokim tego słowa znaczeniu

– prowadzenie szeroko zakrojonych akcji społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych

– dzieciom, uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i innym osobom niepełnosprawnym lub chorym w zakresie ich kształcenia oraz dokształcania, rozwoju fizycznego, kulturalnego i społecznego

– pomoc rodzinom dzieci, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz innych osób niepełnosprawnych lub chorych w zakresie umożliwiającym im opiekę nad tymi osobami

– propagowanie oraz kształcenie postaw tolerancji, społecznej akceptacji oraz wspierania wobec dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i osób niepełnosprawnych lub chorych

– wspieranie oraz promocja różnych form kształcenia, wychowania dzieci i uczniów oraz osób dorosłych niepełnosprawnych lub chorych

– pomoc potrzebującym w przystosowaniu do życia społecznego.

Fundacja POMÓŻ INNYM działa w kooperacji z Fundacją Polonia Union- organizacją pożytku publicznego, reprezentowaną przez p. Anetę Skarżyński – Dyrektor ds. Kultury i Sztuki, profesjonalistką po dwóch wrocławskich uczelniach artystycznych: śpiewaczką po Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej oraz plastykiem po Akademii Sztuk Pięknych, odpowiadającą za sprawy artystyczne wydarzenia w dniu 12 września 2019 r. Pani Skarżyński ma na swoim koncie niezwykle bogaty dorobek artystyczny, jak i doświadczenie organizacyjne wydarzeń kulturalnych z ramienia Fundacji Polonia Union.

Misją Fundacji Polonia Union są działania na rzecz Polonii i Polaków rozsianych po świecie, wsparcie repatriantów oraz integracji w społeczeństwie obywatelskim naszych rodaków po ich powrocie do Ojczyzny, budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw, a także wzajemnego porozumienia oraz zbliżenia pomiędzy współczesnymi Europejczykami. Codzienne działania kieruje przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia, które we własnym zakresie i przy wsparciu organizacji pozarządowych podejmują się przesiedlenia do Polski, a co za tym idzie – przywrócenia praw niesłusznie pozbawionych, w tym odzyskania obywatelstwa polskiego.

Równoległym kierunkiem działalności Fundacji jest promocja kultury i sztuki. Nic tak nie łączy narody, jak kultura i sztuka. Działalność na płaszczyźnie sztuki, poprzez przybliżanie kultur oraz twórczości artystów z różnych krajów, stanowi widoczny znak integracji narodów i przyczynia się do budowania wzajemnego szacunku oraz lepszego zrozumienia między narodami. W konsekwencji podejmowane działania korzystnie wpływają na podnoszenie roli Polonii i Polaków na świecie, co w efekcie przyczynia się dobru kraju i narodu, do promocji Polski, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, a także umacniania pozycji naszego kraju. Fundacja organizuje i przeprowadza w Warszawie szereg wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, spotkań historyczno-artystycznych, projektów autorskich, odczytów, wieczorów autorskich, wystaw obrazów, koncertów z muzyką klasyczną i patriotyczną, mających na celu: integrację poprzez sztukę ludzi bez ograniczeń wiekowych i narodowościowych. Tylko od roku 2012 Fundacja zrealizowała przeszło 80 wydarzeń kulturalnych. Więcej o Fundacji Polonia Union na stronie internetowej:

www.poloniaunion.wixsite.com/union

– Fundacją Pomocna Dłoń, reprezentowaną przez p. Krystynę Krzekotowską. Fundacja została założona z myślą o zapewnieniu wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie, a szczególności zapewnienia stałego miejsca pobytu po śmierci ich rodziców. Dom Mieszkalno-Rehabilitacyjny został wybudowany na działce ofiarowanej przez rodzica, ze środków rodziców przyszłych mieszkańców oraz sponsorów krajowych i zagranicznych, takich jak: LOT, PZU, banki, prywatni darczyńcy. Korzystano z dotacji celowych z PFRON-u, WZPS-u, SKN – Holandia. Dom został zasiedlony w maju 1996 roku i od tego czasu funkcjonuje nieprzerwanie. Od 1998 roku w ramach zadania zleconego przez Wojewodę Mazowieckiego Fundacja prowadziła Środowiskowy Dom Samopomocy o 5 miejscach (miejsca rotacyjne), oraz od 2001 roku całodobowy dom pomocy społecznej o 25 miejscach, natomiast od kwietnia 2010 roku jedynie całodobowy dom pomocy społecznej dla 30 osób. więcej na stronie internetowej: http://dpspomocnadlon.pl/

– Fundacją Emario Arcus, której przyświecają takie cele, jak: realizowanie zadań pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem; upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Więcej o fundacji na stronie internetowej: http://emanioarcus.eu/

Jak już wspominaliśmy, koncert Artyści dla Niepełnosprawnych jest inauguracją ogólnopolskiej akcji POLACY DLA NIEPEŁNOPSRAWNYCH. Nadrzędnym jej celem całego przedsięwzięcia jest stopniowa aktywizacja różnych środowisk zawodowych. Z każdym dniem przybywa chętnych i zainteresowanych Fundacji oraz Stowarzyszeń. Wspólnymi siłami chcemy zbudować mapę polski dla niepełnosprawnych, na której osoby poszkodowane będą mogły znaleźć lokalne grupy wsparcia. Stawiamy na szali ponad 40 lat doświadczenia w działalności na rzecz innych. Promujemy nowatorskie rozwiązania w podejściu do grupy społecznej, jaką stanowią niepełnosprawni, przełamując stereotyp myślenia o osobach niepełnosprawnych, jako mniej ważnych czy słabszych. Swymi systematycznymi działaniami pragnie, by dostrzeżono potencjał tych ludzi, jako jednostek wartościowych, a nade wszystko przywrócono należną im godność. Nasza idea zakłada stopniową aktywizację różnych środowisk zawodowych, które przyłączą się do pomocy tym, którym pomoc jest potrzebna, a wręcz niezbędna. Jesteśmy przekonani, że wspomniane działania zapoczątkują przemianę w mentalności Polaków, a tym samym w podejściu do osób niepełnosprawnych.

 

źródło: info organizatora

Akcja objęta Patronatem RADIO POLONIA IN THE WORLD