„Jestem zainteresowany” nie wystarczy

26.03.2017 r

Proces rekrutacyjny to działanie złożone, wieloetapowe. Jednym z jego kluczowych elementów obok identyfikacji osób, które potencjalnie mogą być zainteresowane udziałem w procesie, jest wstępna rozmowa. To moment w którym możemy zadeklarować chęć udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym lub uznać, że nie jesteśmy gotowi na zmianę. Jednak, jak wynika z naszej praktyki, część kandydatów, z racji trudności w podjęciu ostatecznej decyzji, pozostaje w swego rodzaju „próżni rekrutacyjnej”. Takie działanie nie tylko utrudnia pracę rekrutrowi, ale i szkodzi wizerunkowi kandydata. Czytaj dalej “„Jestem zainteresowany” nie wystarczy”

Mediacje z sektorem publicznym – czy Goliat usiądzie do rozmów z Dawidem?

26.03.2017 r

Statystyki pokazują, że najbardziej narażonymi na spory sądowe branżami są branża nieruchomości i budowlana, ale nie tylko. Mimo wejścia w życie w styczniu 2016 Ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, intensywnej promocji mediacji przez Ministerstwo Rozwoju, działań edukacyjnych prowadzonych przez renomowane ośrodki mediacyjne, ilość zawartych ugód, zwłaszcza tych z sektorem publicznym, nadal nie jest imponująca. Sektor prywatny chce mediować, sektor publiczny również. Co zatem stoi na przeszkodzie i jakie działania zostały podjęte, żeby umożliwić stronom pozasądowe rozwiązanie konfliktów? Czytaj dalej “Mediacje z sektorem publicznym – czy Goliat usiądzie do rozmów z Dawidem?”

Innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy Celon Pharma S.A. w obszarze chorób zapalnych z dofinansowaniem z NCBiR

26.03.2017 r

Projekt „Selektywny inhibitor kinaz JAK w terapii chorób o podłożu immunologicznym” otrzymał 21 712 490,32 złotych dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Czytaj dalej “Innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy Celon Pharma S.A. w obszarze chorób zapalnych z dofinansowaniem z NCBiR”

Gdy pracownik jest rodzicem – korzyści dla rodzin z polityki work-life balance w polskich firmach

25.03.2017 r

Raport z badania HRK „Work-life balance. Niewykorzystany potencjał” Czytaj dalej “Gdy pracownik jest rodzicem – korzyści dla rodzin z polityki work-life balance w polskich firmach”

Strona 1 z 13
1 2 3 13