Chrześcijanie Europy – policzmy się i ocalmy chrześcijańską tożsamość Starego Kontynentu!

Papież Jan Paweł II w książce „Pamięć i Tożsamość” napisał, że „dzieje ludzkości są widownią koegzystencji dobra i zła. Oznacza to, że zło istnieje obok dobra; ale znaczy także, że dobro trwa obok zła. Tajemnicą jest owo dobro, którego zło nie potrafi zniszczyć”. Europa musi na nowo „dotknąć tajemnicy Boga i stworzenia, a w szczególności tajemnicy człowieka”. Nowy porządek globalny i renesans Cywilizacji Chrześcijańskiej wyłoni się bowiem jako rezultat zmagania dobra i zła.

Europejska tożsamość ma korzenie chrześcijańskie. Europa porzuciła jednak wiarę w Jezusa Chrystusa i żyje w apostazji. Nie ulega wątpliwości, iż wymaga ona radykalnej zmiany obecnego kierunku. Nie ma już miłości bliźniego, kościoły się zamyka lub zamienia na muzea, przedszkola, centra lecznicze, domy seniora oraz ośrodki jogi. Coraz liczniejsze są kraje, gdzie połowa mieszkańców jest nieochrzczona. Europa niczym „nieochrzczona chrześcijanka” zmierza do nikąd. Naczelną zasadą Europejczyków jest to, że człowiek żyje jedynie dla siebie. A przecież Jezus Chrystus umarł za nas po to, żebyśmy nie żyli wyłącznie dla samych siebie.

O chrześcijańskich korzeniach Europy i konieczności powrotu do idei Ojców Założycieli Unii Europejskiej przypomina dziś w szczególności Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi. Ruch ten wzywa, aby chrześcijanie Starego Kontynentu policzyli się i razem ocalili chrześcijańską tożsamość. A przede wszystkim nie lękali się i szeroko otwarli drzwi Chrystusowi.

Cała publikacja na stronie: polskimagazyn.uk/chrzescijanie-europy-policzmy-sie-i-ocalmy-chrzescijanska-tozsamosc-starego-kontynentu/

źródło: Polski Magazyn w UK