Pierwsze Niezależne Radio Polonijne poloniaintheworld.pl

to Radio inne niż wszystkie radia!


Powstaliśmy by chronić i reprezentować interesy Polonii Polskiej z całego świata. Naszą misją jest inicjowanie i organizowanie działań skierowanych na zapewnienie wszechstronnej, systemowej pomocy Polakom poza granicami Ojczyzny. Niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom/Polakom potrzebującym. Szczególnie Polakom i osób z polskim pochodzeniem zamieszkałym poza granicami Polski jak również w Polsce.

Mamy zamiar pokazać ludzi potrzebujących i podjąć pracę na ich rzecz. Uwrażliwić społeczeństwa – poprzez Polaków zamieszkałych niemal w każdym państwie na świecie – na krzywdę ludzką i zająć się promocją idei niesienia bezinteresownej pomocy innym a szczególnie naszym Rodakom oraz wszystkim jej potrzebującym.

Chcemy aby naszym dodatkowym celem była pomoc Polskim naukowcom i wynalazcom zamieszkałym w na obczyźnie i w Polsce w komercjalizacji ich prac, poszukiwaniu inwestorów zainteresowanych wdrożeniem lub zakupem licencji technologii, promocją współpracy w świecie nauki i biznesu im jako Polakom pod polskim szyldem i polską banderą a nie pod nazwą zagranicznych kompanii.

Nie ograniczamy się tylko do Polonii ” zachodniej ” ale chcemy się otworzyć na zapomniana Polonię Wschodnią. Polonię o której wydaje się wszyscy zapomnieli a tam tez mieszkają prawdziwi Polacy pragnący i tęskniący za Ojczyzną.